Conest logo

Inedit! Din culisele reabilitării Mănăstirii Frumoasa cu managerul de proiect, Ernest Boț. Reabilitarea Mănăstirii Frumoasa a fost și este o provocare pentru echipa CONEST.

Executarea elementelor verticale din cadrul soluției de consolidare de la biserică a presupus o abordare specială.

O altă situație ce merita expusă, ar fi despre punerea în siguranță a Palatului pentru femei, care la momentul predării amplasamentului lucrării către Conest se afla în colaps.

Pasiunea pentru construcții a moștenit-o de la tatăl lui, inginer constructor. De altfel, pentru Ernest Boț tatăl a fost și reperul principal din viață și spune că este cu adevărat un „model de verticalitate, demnitate și onestitate”. A decis să treacă la nivelul următor al carierei în anul 2018 și a ales să lucreze și să facă parte din cea mai mare companie de construcții din zona noastră, a Moldovei: „A fost ca-ntr-un mariaj, ne-am ales reciproc, spun aceasta și cu putin spirit umoristic, dar acesta e adevărul!”

Cine este Ernest Boț? Face parte din echipa Conest și este manager al proiectului „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al ansamblului Mănăstirii Frumoasa din municipiul Iași”. Ernest Boț are o experiență de 17 ani în domeniul construcțiilor. A fost elev al Colegiului Național și absolvent al Universității Tehnice “Gh. Asachi” Iași – Facultatea de Construcții și Arhitectura – Profilul Construcții, Specializarea Inginerie Urbană – promoția 2003. Din 2018 face parte din echipa Conest.

Care sunt eroii lui Ernest Boț? Și care sunt modelele care v-au ghidat drumul în diferite etape ale vieții?
Ernest Boț: Steve Jobs și Elon Musk pentru inovație, creație și anticiparea cerințelor umanității. Copil fiind, desigur, primele modele mi-au fost părinții! Am crescut într-o familie cu mama profesor de limba română și tatăl inginer în instalații în construcții. Am învățat de la ei ce este cinstea, corectitudinea, seriozitatea, perseverența și că în viață trebuie să muncești sau să depui efort continuu pentru împlinirea unui vis.
Apoi, în perioada școlarității, prin anii de gimnaziu, în clasa a V-a, mai exact, începusem să-mi conturez o imagine-model, din domnul profesor de Matematică (Viorel Benza). Ulterior, în liceu, admiram și încercam să asimilez din cunoașterea domnului profesor de Istorie (Antoniu Martinaș). Totodată, am preluat și am asimilat foarte mult de la tatăl meu, care este cu adevărat un model de verticalitate, demnitate și onestitate.

Care e cea mai prețioasă amintire a tânărului elev Ernest Boț de la Colegiul Național din Iași?
Ernest Boț: Am multe amintiri frumoase din anii de liceu, dar cred că amintirea ultimei probe a examenului de bacalaureat și absolvirea au rezonat cel mai mult în viața mea.

De la Matematică-Fizică la Facultatea de Construcții și Arhitectură a Universității Tehnice. Cum a parcurs Ernest Boț acest drum?
Ernest Boț: Fiind absolvent de profil real, pot afirma cu convingere că aveam vădite înclinații spre construcții. A fost și o influență din familie, tatăl meu fiind tot inginer în domeniul construcțiilor, fiind familiarizat cu lucruri și aspecte din acest domeniu. Copil și apoi adolescent, mergeam de fiecare dată când aveam ocazia la șantierele unde avea responsabilități tatăl meu. M-au atras foarte mult detaliile și exactitatea.

Trei lucruri importante pe care le-ați învățat în facultate?
Ernest Boț: Aș răspunde cu trei obiecte (discipline de studiu) importante din facultate la care am învățat cu plăcere:
– Fundații – cursul domnului profesor Nicolae Boțu;
– Construcții civile – cursul doamnei profesor Maricica Vasilache;
– Lucrări de artă – cursul domnului profesor Cristian Comisu.

Trei lucruri pe care, din practică, v-ați dat seama că ar fi trebuit să le învățați în facultate?
Ernest Boț: Sunt foarte multe aspecte și etape necunoscute pe care un inginer le parcurge în câmpul muncii, după absolvirea facultății.
Practic, percepția activității de construcții în șantier diferă față de cea din amfiteatru, dar și teoria are un rol esențial în formarea unui inginer. Cred că perioada de practică din facultate este insuficientă, fiind de doar trei săptămâni pe an universitar, în mod normal ar trebuie să fie mult mai mare, între trei și șase luni în ultimii doi ani de studiu.

Care sunt responsabilitățile unui manager de proiect?
Ernest Boț: Sunt foarte multe responsabilități, pe care eu le-aș sintetiza în trei componente, aflate în relație de interdependență:
– o componentă temporală, ce vizează desfășurarea întregului proiect în limite și date bine definite, concretizate în graficul de execuție, care exprimă funcționarea șantierului, înglobând resursele materiale și umane necesare;
-o componentă financiară, ce se referă la încadrarea în bugetul alocat, în costurile prevăzute la faza de ofertare;
– o componentă calitativă, ce are în vedere îndeplinirea exigențelor prevăzute în cadrul proiectului, în normative și în legislație.
Managerul de proiect trebuie să realizeze un flux funcțional al proiectului, ulterior contractării acestuia.

Vă mai amintiți primul proiect în care ați lucrat ca manager? Cu ce provocări s-a confruntat tânărul inginer Ernest Boț?
Ernest Boț: Provocările au apărut imediat după absolvirea facultății.
În seara când s-au afișat rezultatele examenului de licență, mi-am făcut bagajele, iar a doua zi eram plecat la Frasin, în județul Suceava. M-am angajat la o firmă foarte mare de construcții, care derula proiecte de anvergură, și la momentul respectiv era un reper în domeniu.
Prima lucrare a fost execuția unei școli noi într-o localitate rurală. Cerințele și sarcinile pe care trebuia să le îndeplinesc erau multiple:
gestionarea detașării personalului muncitor, aprovizionarea șantierului, execuția și decontarea lucrărilor, întocmirea cărții tehnice. Toate acestea au necesitat multa voință, responsabilitate, multă muncă, program prelungit și renunțarea la timp liber.

Aveți un portofoliu de lucrări impresionant. Cum a ajuns Ernest Boț în echipa Conest? Era iunie 2018.
Ernest Boț: A fost o discuție deschisă cu un an înainte, în 2017, cu managementul companiei CONEST. În mai 2018, am decis să trec la nivelul următor în cariera mea, optând să lucrez și să fac parte din cea mai mare companie de construcții din zona noastră, a Moldovei.

Ați ales Conest sau Conest v-a ales?
Ernest Boț: A fost ca-ntr-un mariaj, ne-am ales reciproc, spun aceasta și cu putin spirit umoristic, dar acesta e adevărul!

Acum sunteți manager de proiect la proiectul de reabilitare a Mănăstirii Frumoasa, emblematică pentru Iași. Ce ați spune cuiva care nu știe nimic despre Mânăstirea Frumoasa?
Ernest Boț: Ansamblul Mănăstirii Frumoasa are în componență cinci obiective importante: Biserica Sfinții Voievozi, Palatul de pe ziduri, Ruinele palatului „Pentru Femei”, Turn clopotniță și Zid de incintă. Biserica este cea mai mare construcție de acest tip până la sfințirea Catedralei Mitropolitane în stil neoclasic.
Vreau să subliniez că Biserica Sfinții Voievozi este imediat după Catedrala Mitropolitană, ca anvergură dimensională, într-o ierarhie a bisericilor monumente istorice din zonă, iar denumirea de „Frumoasa” denotă o caracteristică a Monumentului.
Într-un cadru mai extins, cred că aș expune parcursul istoric al monumentului, de la datarea clădirilor ansamblului până în prezent, intervențiile asupra acestora făcute de-a lungul timpului, dar și o scurtă descriere a proiectului executat de către compania noastră.
Este un ansamblu monahal cu suprafața mult mai mare decât media din Moldova, fiind din categoria mănăstirilor întărite, un lăcaș de cult reprezentativ pentru Iași, având în vedere vechimea clădirilor și stilul neoclasic al acestora, cu excepția Palatului pentru femei, care a suportat diferite suprapuneri.

Care au fost provocările legate de reabilitarea Mănăstirii Frumoasa și ce soluții ați găsit?
Ernest Boț: Proiectul tehnic Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din municipiul Iași este creația domnului dr. arh. Ioan Sasu și a echipei de proiect conduse de domnia sa, din care face parte și domnul expert tehnic ing. Constantin Firtea.
Implementarea soluțiilor proiectului s-a făcut de compania noastră și prin adaptarea unor tehnologii moderne la lucrările prevăzute.
Executarea elementelor verticale din cadrul soluției de consolidare de la biserică a presupus o abordare specială. Pentru montarea tiranților metalici s-au executat 80 de foraje verticale de 18,65 metri în zidărie de piatră și cărămidă, dispuse în 16 baterii. Au fost lucrări foarte dificile, care au necesitat echipamente și proceduri speciale, abordare eșalonată și etapizată, după mai multe criterii tehnice. Pe parcursul lucrărilor de la biserică, o atenție deosebită a fost acordată suprafețelor interioare de pictură, prin supraveghere continuă pe parcursul lucrărilor, pentru a nu fi afectate, sub autoritatea doamnei Solomonea Carmen Cecilia.
O altă situație ce merită expusă, ar fi despre punerea în siguranță a Palatului pentru femei, care la momentul predării amplasamentului lucrării către noi se afla în colaps. S-a impus executarea unor elemente de sprijinire provizorie a construcției pe perioada executării lucrărilor de consolidare. Pentru realizarea zidăriilor distruse, una din cerințele proiectului tehnic presupunea folosirea unei pietre cu caracteristici și cromatică asemănătoare cu cea existentă.
După vizite și recoltări de piatră la mai multe cariere din România și Republica Moldova, s-au făcut analize fizico-chimice la eșantioane de piatră. După o perioadă de cercetare și analiză, s-a decis folosirea pietrei de Cotnari-Deleni, care a fost o reușită.

Care sunt cele mai frecvente probleme care apar în gestionarea unor lucrări? Trei, cele mai importante.
Ernest Boț: Aș enumera aici, actualizarea proiectului, calitatea și calificarea forței de muncă, și respectiv calitatea proiectelor.
Referindu-mă la enunțarea anterioară, aș dezvolta puțin problema actualizării proiectului, care parcurge, de la data întocmirii și până la încheierea unui contract de lucrări, o perioadă de aproximativ 4 ani, ceea ce înseamnă foarte mult în piața construcțiilor, atât din punct de vedere a evoluției prețului pentru materialele de construcții, cât și a estimării financiare a resursei umane.
Evoluția din sectorul construcțiilor a generat absorbția personalului calificat existent. Managementul companiei noastre s-a implicat activ în eliminarea acestei probleme, prin promovarea de programe de calificare de personal și recrutare din exteriorul României, în special Vietnam.

Tot mai mulți experți vorbesc despre greutatea recrutării forței de muncă bine pregătite indiferent de nivelul pe care se situează angajatul. Dacă ar trebui să priviți la prima lucrare gestionată ca manager de lucrări, până astăzi ,cum ați caracteriza evoluția pieței forței de muncă pe domeniul construcțiilor?
Ernest Boț: Îmbătrânirea populației active, lipsa școlilor de calificare, a liceelor cu profil tehnic, toate au contribuit la un parcurs negativ al forței de muncă.
Vorbim de un parcurs calendaristic, din anul 2003 până în anul 2020, o perioadă de timp destul de extinsă, în care o mare parte din personalul calificat și cu experiență nu mai activează în domeniul construcțiilor. În prezent, ne aflăm într-un grafic cu o curbă descendentă în privința personalului tehnic și muncitor calificat.

Respectul în fața echipei apare prin prisma funcției deținute sau trebuie câștigat?
Ernest Boț: Trebuie îmbinate două aspecte aici, atât din punct de vedere al managerului, cât și din punct de vedere al liderului. Două ipostaze, care sunt interdependente, trebuie creat un echilibru între realizarea obiectivelor și modul, atitudinea în care acestea sunt îndeplinite.

Ce înseamnă Conest pentru dumneavoastră?
Ernest Boț: Foarte simplu… provocare, efort și excelență în construcții!

Un mesaj pentru ieșeni!
Ernest Boț: CONEST este o companie foarte activă atât în refacerea vechiului Iași, cât și în dezvoltare urbanistică a orașului, prin construirea de clădiri noi, moderne, căi de comunicație și rețele de utilități.

Cât de mult contează susținerea familiei?
Ernest Boț: Viața profesională și cea personală sunt ca două verigi strâns legate.
Da, contează mult, mai ales când ești înțeles de familie.

Dacă ați lua viața de la capăt, ați alege aceeași carieră?
Ernest Boț: Dacă ar fi să resetez 23 de ani din viață, răspunsul este afirmativ.
Însă, având parcursă o perioadă de cunoaștere, răspunsul ar fi că aș fi tentat să aleg și altceva, doar din dorința de a experimenta lucruri noi.

Cartea preferată?
Ernest Boț: Nu pot alege doar una singură, sunt câteva cărți pe care le-am apreciat foarte mult în egală măsură:
Cireșarii, Frații Karamazov, Roșu si negru, Război și pace, Cel mai iubit dintre pământeni, Romanul adolescentului miop, Maitreyi, Delirul, Bătrânul și marea./em>

Filmul preferat?
Ernest Boț: Îmi amintesc cu plăcere de Forest Gump și Tăcerea mieilor.

Ernest Boț: Ce știe să gătească cel mai bine Ernest Boț?
Ernest Boț: Nu sunt un bucătar desăvârșit, dar știu să fac un grătar bun împreună cu persoane dragi.

Mâncarea preferată?
Ernest Boț: Din bucătăria spaniolă, paella cu fructe de mare.

Cum arată vacanța preferată?
Ernest Boț: Un traseu continuu prin România, care să cuprindă Delta Dunării, Marea Neagră, Cazanele Dunării și Transfăgărășanul.

Ce întrebare ar adresa Ernest Boț, inginerului Ernest Boț?
Ernest Boț: Care este scopul final al cunoașterii în domeniul construcțiilor?
Există sau nu există un finish line în know how-ul construcțiilor?


Politica de utilizare cookie

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.
Vezi politica de utilizare a fișierelor cookies.