UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”
CORP A
IAȘI

Referință principală

Lucrări de restaurare și finisaje speciale, reamenajare spații învățământ.

Valoare proiect

9.000.000 Euro

Proiect finanțat din bugetul statului și bugetul Universității.

Obiectiv proiect

Consolidare clădire monument istoric.