UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”
CĂMINUL „AKADEMOS”
IAȘI

Referință principală

Consolidare versant „Râpa Galbenă” cu piloni forați DN 880 pentru realizarea fundației structurii.

Valoare proiect

11.000.000 Euro

Proiect finanțat din bugetul statului și bugetul Universității.

Obiectiv proiect

Cămin studențesc cu regim hotelier.