REABILITARE ȘI EXTINDERE RETELE
APA/CANAL ȘI STAȚII POMPARE
EFORIE – CONSTANȚA

Referință principală

– extinderea rețelei de canalizare
– 1 km conductă cu diametre între 250- 800mm
– 3 stații pompare ape uzate
– extinderea rețelei de apă potabilă 13 km țeavă PEHD cu diametre între 75 – 560mm
– montare 132 hidranți stradali, reabilitare stație de pompare apă potabilă

Valoare proiect

3.500.000 Euro

Proiect finanțat în cadrul POS Mediu: ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare pentru regiunea Constanța și Ialomița”.

Obiectiv proiect

Reabilitare și extindere rețele apă/canal, reabilitare stații de pompare apă potabilă și apă uzată – localitatea Eforie.