PASAJUL PIETONAL SUBTERAN
„HALA CENTRALĂ”
IAȘI

Referință principală

Structură mixtă diafragme, stâlpi și grinzi din beton armat cu planșeu pe grinzi cu corzi aderente de 18m deschidere, sisteme de drenaj pentru coborârea pânzei freatice prin pompare în puțuri verticale.

Valoare proiect

3.500.000 Euro

Proiect finanțat din bugetul statului și bugetul local.

Obiectiv proiect

Construcție pasaj subteran situat sub calea de rulare cu 6 benzi de circulație, consolidarea și punerea în valoare a vestigiilor istorice din zona centrală a municipiului Iași.