MUZEUL MUNICIPAL
IAȘI

Referință principală

Lucrări de construcții civile și instalații, sanitare, termice-climatizare, electrice, curenți slabi-curenți tari, sistematizare căi de acces, parcări.

Valoare proiect

2.200.000 Euro

Proiect finanțat în cadrul „Programul Operațional Sectorial de Mediu – POS Mediu”.

Obiectiv proiect

Consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea imobilului „Casa Burchi-Zmeu” în vederea înființării „Muzeului Municipal Iași”.