MODERNIZARE REȚEA
TERMOFICARE IAȘI

Referință principală

Reabilitarea a 5 sectoare de rețea de termoficare, înlocuire a 10,5 km conductă preizolată – DN 500.

Valoare proiect

11.000.000 Euro

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu.

Obiectiv proiect

Retehnologizarea Magistralei 2 a rețelei de transport agent termic Iași.