EXTINDERE
SISTEM DE CANALIZARE
IAȘI

Referință principală

– extinderea reţelei de canalizare
– 24 km conductă ceramică vitrificată DN 250
– 7 stații de pompare a apei uzate, 15 km conductă de racord

Valoare proiect

4.100.000 Euro

Proiectul finanțat în cadrul POS Mediu “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi”.

Obiectiv proiect

Modernizarea sistemului de canalizare în localităţile situate în împrejurimile
Municipiului Iaşi.