DEZVOLTARE ȘI REABILITARE
„ARTERA FUNCȚIONALĂ SUD”
IAȘI

Referință principală

Consolidare pasaj rutier subteran -21 deschideri de 18m din beton armate precomprimat; execuție de lucrări de reabilitare și modernizare linii de tramvai, refacere carosabil străzi.

Valoare proiect

14.000.000 Euro

Proiect finanțat în cadrul „Programului Operațional Regional (POR REGIO)”

Obiectiv proiect

Consolidare pasaj rutier suprateran și reabilitare infrastructură rutieră în municipiul Iași.