DEZVOLTARE REȚEA RUTIERĂ
„AXA CULTURALĂ”
IAȘI

Referință principală

str. „Ștefan cel Mare” – pavaj piatră cubică naturală 30.000mp

Valoare proiect

12.500.000 Euro

Proiect finanțat în cadrul „Programului Operațional Regional (POR REGIO)”

Obiectiv proiect

Reabilitare infrastructurală rutieră în municipiul Iași.