DEPARTAMENT

PROIECTE EUROPENE


Formarea continuă a personalului

Pornind de la dorința de a încuraja formarea continuă a personalului din construcții, plecând de la nevoile reale ale angajațorilor și de a crește gradul de implicare a organizației în acțiuni de responsabilizare sociala (cu precadere în sprijinul categoriilor defavorizate), CONEST a efectuat demersurile necesare pentru extinderea obiectului de activitate în direcția furnizării de programe de formare profesională continuă în construcții.

În acest sens, în perioada ianuarie 2011 - decembrie 2013, am implementat cu succes 3 proiecte de tip grant în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

CONEST

ANGAJAȚII CONEST SUNT NUCLEUL

  • POSDRU/99/5.1/G/77079 – „Masuri active pentru ocuparea persoanelor fără loc de muncă din Municipiul Iași în sectorul construcțiilor – CONFORM” (valoare 500.000 EURO)
  • POSDRU/108/2.3/G/79212 – „Calificarea şi recalificarea angajaților din sectorul construcţiilor - parteneriat și acțiuni pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a mobilității ocupaționale – CONtrain” (valoare 500.000 EURO)
  • POSDRU/110/5.2/G/87169 – „CONRIS– Îmbunătățirea calității resurselor umane din zonele rurale ale județului Iași în vederea facilitării accesului la ocupare în domeniul construcțiilor” (valoare 500.000 EURO)

În perioada octombrie 2013 - aprilie 2014 am implementat un proiect din programul LEONARDO cu mobilitate în cadrul UE (Spania, Granada):

LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/078 – „Transfer și perfecționare de competențe pentru dezvoltarea formării profesionale și a resurselor umane din sectorul construcțiilor” (valoare 25.000 EURO)

CONEST continuă implementarea proiectelor în cadrul POSDRU (Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane).

Au fost contractate 3 noi proiecte (de tip grant și strategice) cu implementare în perioada mai 2014 - octombrie 2015.

Valoarea totală a celor 3 noi proiecte este de cca. 5,5 milioane EURO.

  • POSDRU/161/2.1/G/141379 - Centrul de consiliere în carieră a elevilor și studenților în domeniul construcțiilor - ISCOP
  • POSDRU/165/6.2/S/143288 - Rețea de incluziune socială pentru responsabilitatea mediului de afaceri, îmbunătățirea accesului și participarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii - ACCES
  • POSDRU/164/2.3/S/141388 - Programe inovatoare, relevante și personalizate pentru accesul la calificare și creșterea mobilității ocupaționale a angajaților în meserii cu lucru la înălțime - ACCES