CONEST

AVEM CERTIFICATE TOATE PROCESELE ȘI PRODUSELE

În acest sens, am implementat un Sistem Integrat de Management în domeniul calității, mediului, SSM, securității informaționale, eficienței energetice și responsabilității sociale.

  • ISO 18001:2008 • SR OHSAS 18001:2008 • SR EN ISO 9001:2015 • SR EN ISO 14001:2015 • SR EN ISO 50001:2011 • SA 8000:2014 • SR ISO/CEI 27001:2018
  • Autorizatie Laborator Central grad II
  • Autorizatii ANRE proiectare și execuție instalații gaz metan, electrice
  • Autorizatie restaurare arhitectura, inginerie, consolidare și/sau restaurare structuri istorice
  • Certificat Atestare Tehnică APDP (Asociația Profesională Drumuri și Poduri)
  • Autorizație și agremente AFER
  • Atestat Lucrări Îmbunătățiri Funciare
  • Autorizație lucrări de construcții în domeniul Aeroportuar
  • Conformitate produs – betoane, mixturi asfaltice, agregate minerale, armături fasonate, prefabricate
Conest_constructii_iasi_certificare_19
Conest_constructii_iasi_certificare_20
Conest_constructii_iasi_certificare_21
Conest_constructii_iasi_certificare_22
Conest_constructii_iasi_certificare_23
Conest_constructii_iasi_certificare_24