PRODUCȚIE

BALASTIERĂ RĂUCEȘTI


Balastieră industrială

Pentru producția și comercializarea agregatelor minerale precum și exploatarea pietrișurilor și nisipurilor avem amplasata în apropierea orașului Târgu Neamț, pe o suprafață de 19600mp, o balastieră industrială proprie.

CONEST

Exploatare, producție și comercializare

AMPLASAMENT

Terenul pe care este amplasată balastiera este situat în apropierea orașului Târgu Neamt și are o suprafață de 19600 mp.

DOMENIU DE ACTIVITATE

Exploatarea pietrișurilor și nisipurilor (balastului)

Producerea și comercializarea agregatelor minerale de balastieră

DOTĂRI

STAȚIE DE SORTARE / SPĂLARE AGREGATE NATURALE

capacitate 200 to/oră

agregatele minerale rezultate prin sortarea și spălarea balastului (sorturi naturale) sunt: 0/4; 4/8; 8/16; 16/31,5 și refuz ciur

STAȚIE DE CONCASARE / SPĂLARE AGREGATE CONCASATE

capacitate 60 to/oră

agregatele minerale rezultate prin concasarea și spălarea refuzului de ciur (sorturi naturale concasate) sunt: 0/4; 4/8; 8/16; 16/22,4(25)

STAȚIE DE CONCASARE USCATĂ

capacitate 30 to/oră

prin concasarea pietrișurilor naturale rezultă nisipul concasat uscat